Tìm lại mật khẩu bị mất bạn vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp:
DV<khoảng cách>VLPASS1<khoảng cách>TàiKhoản
rồi gửi 8185 (phí dịch vụ 1,000đ) để lấy lại mật khẩu.
Ví dụ: Tài khoản của bạn là jxqy, soạn DV VLPASS1 jxqy rồi gửi tới 8185 từ số điện thoại đã đăng ký của tài khoản jxqy.