Hướng Dẫn Tải IOS-Testligh theo 2 bước

Bước 1 : Tải Testlight Bước 2: Tải Võ Chí Tôn khi đã cài Testflight

** Lưu Ý **

- Sử Dụng Trình Duyệt Safari Để Tải Game

- Sau Khi Tải Xong Sẽ Hiện Game Tại Màn Hình Chính Điện Thoại


Hướng Dẫn Tin Cậy Ứng Dụng© 2020 - Được Thực Hiện Bởi BQT Võ Lâm Mobile

http://volamtkmb.com